۴۳ تخلف رئیس فدراسیون فوتبال

۴۳ تخلف رئیس فدراسیون فوتبال

لیست تخلفات شهاب عزیزی خادم که شامل ۴۳ مورد می شود آماده ارائه در نشست امروز شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ اعضای هیات رئیسه قبل از آغاز نشست مهم اعضای قانونی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، فهرست تخلفات گسترده شهاب عزیزی خادم را برای ارائه به دبیرکل فدراسیون فوتبال که حکم دبیر جلسه امروز ، آماده کردند. مطابق آنچه هیات رئیسه برای نشست امروز آماده کرده، شهاب عزیزی خادم در دوران کوتاه ریاست خود در فدراسیون فوتبال حداقل ۴۳ تخلف مرتکب شده است. فهرست تخلفات رییس فدراسیون فوتبال به شرح زیر است: اهم تخلفات و ترک فعل‏های رییس فدراسیون فوتبال از وظایف قانونی الف: تخلف و ترک فعل از الزامات مندرج در اساسنامه فدراسیون فوتبال تخلف « ترک فعل » رییس فدراسیون از مواد ذیل ماده ۲۳ اساسنامه بند و – تهیه صورت‏های مالی برای مجمع عمومی بند ز – تهیه گزارش حسابرس مستقل بیرونی بند ح – تهیه بودجه بند ط – تهیه گزارش عملکرد سالیانه بند ی – معرفی حسابرس مستقل بیرونی – توضیح اینکه تصویب موارد ذکر شده فوق باستناد ماده ۲۳ اساسنامه از حدود اختیارات مجمع فدراسیون می‏باشد که تهیه این موارد مالی و حقوقی در سال منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۰ رعایت نشده است. ۲. تخلف از بند ۴ ماده ۲۶ اساسنامه مستند به بند ٤ از ماده ٢٦ اساسنامه فدراسیون فوتبال چنانچه به هر دلیل نواب رییس در مجمع انتخاباتی آرای مجمع را کسب ننمایند، رییس فدراسیون الزام قانونی دارد تا نامزد/ نامزدهای دیگری را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ خاتمه مجمع عمومی جهت انتخاب به مجمع معرفی نماید و متعاقبا هیات رییسه مجمع عمومی فوق العاده برگزار نماید. ۱-۲ : رییس فدراسیون علیرغم الزام قانونی جهت معرفی نامزدهای پیشنهادی و برگزاری مجمع فوق العاده حداکثر به مدت ۳ ماه جهت انتخاب نواب رییس ترک فعل از مسئولیت و مرتکب تخلف اساسنامه‏ای شده است. ۲-۲ : حضور آقایان مهرعلی و بهاروند با توجه به بند ۴ ماده ۲۶ بعنوان نواب اول و دوم رییس فدراسیون غیر قانونی است. ۳. تخلف از بند ۱۱ ماده ۳۵ اساسنامه براساس بند ۱۱ ماده ۳۵ اساسنامه انتصاب سرمربیان تیم‏های ملی براساس پیشنهاد رییس و تصویب هیات رییسه می‏باشد که در این خصوص انتصاب تعدادی از مربیان رده‏های سنی مختلف به تصویب هیات رییسه نرسیده است. ۴. تخلف از بند ۱۸ ماده ۳۵ انتصاب خزانه دار باید به پیشنهاد رییس و تایید هیات رییسه و تصویب مجمع عمومی باشد که متاسفانه رییس خزانه‏داری را در طی این ۱۱ ماه به هیات رییسه پیشنهاد نداده است. ۵. تخلف از ماده ۵۸ « رکن صدور مجوز حرفه‏ای» مستند به بند ۲ از ماده ۵۸ اعضای هیات بدوی و استیناف صدور مجوز حرفه‏ای نباید در سایر بخش های سازمان لیگ و باشگاهها عضویت و یا فعالیت داشته باشند لیکن دو نفر در کمیته بدوی و یک نفر در کمیته استیناف فاقد این شرایط می‏باشند. ۶. تخلف از ماده ۶۰ « کمیته حسابرسی» این کمیته بایستی نظارت مالی و رعایت دقیق مقررات مالی در فدراسیون را عهده‏دار باشد و بعنوان یک کمیته مستقل نظارت بر کلیه امور مالی، بودجه، اسناد هزینه، صورت‏های مالی و تلفیقی و سایر موارد را دارد و باید توسط مجمع انتخاب شود، رییس فدراسیون با عدم تشکیل مجمع سالیانه که مطابق بند ۱ ماده ۲۷ الزام قانونی است که حتما باید هرسال برگزار گردد، ترک فعل و عملا این کمیته غیرفعال و اساسا نظارت بر هزینه‏ها و اسناد مالی توسط کمیته منتخب مجمع سلب گردیده که می‌تواند تبعات شدید سو جریان مالی را بدنبال داشته باشد. ۷. تخلف از ماده ۶۲ « ارکان قضایی» شامل کمیته اخلاق، انضباطی و استیناف علیرغم اینکه ارکان قضایی بایستی در مجمع انتخاب شوند لیکن رییس فدراسیون که الزام‌ قانونی برای برگزاری مجمع سالیانه داشته، ترک‌ فعل و در نتیجه استمرار فعالیت ارکان قضایی طی یکسال فعالیت اخیر فاقد وجاهت قانونی است. ۸. تخلف از بند ۷ ماده ۶۷ علیرغم اینکه مستند به بند ۷ از ماده ۶۷ کلیه دپارتمان‏های مندرج در بند فوق باید تحت مدیریت دبیرکل باشند لیکن رییس فدراسیون مغایر با این بند دپارتمان تیم های ملی را از مسئولیت‏های دبیرکل حذف و مستقیما تحت نظر خود قرار داده است ۹. تخلف از بند ۱ ماده ۶۷ اساسنامه علیرغم اینکه وفق بند ۱، دبیرکل مدیر ارشد اجرایی سازمان اداری فدراسیون می‏باشد، لیکن رییس فدراسیون با انتصاب آقای امیدزاده بعنوان مشاور اجرایی عملا در وظایف دبیرکل مغایر با اساسنامه دخالت و اصولا این سمت با توجه به شرح وظایف دبیرکل وجاهت قانونی ندارد. ۱۰. تخلف از بند ط ماده ۶۷ علیرغم اینکه استخدام پرسنل جدید در فدراسیون منطبق با نیاز و بر اساس طرح طبقه‏بندی مشاغل بایستی با پیشنهاد دبیرکل صورت گیرد، لیکن رییس فدراسیون تعداد افراد قابل توجهی را تحت عنوان دستیار، دستیار ویژه، مشاور عالی، مشاور رسانه‏ای، مشاور راهبردی، مشاور بین‏الملل، مشاور اقتصادی، مشاور حقوقی و غیره صدور حکم نموده و با حقوق و مزایا غیر متعارف استخدام نموده که تخلف آشکار و تخطی از اساسنامه می‏باشد. ۱۱. تخلف از ماده ۷۳ « حسابرس مستقل بیرونی» رییس فدراسیون بر اساس ماده ۷۳ الزام قانونی دارد با تشکیل مجمع نسبت به انتخاب حسابرس مستقل بیرونی با رای اعضا مجمع اقدام نماید که در این خصوص علیرغم گذشت یک سال حسابرس مستقل بیرونی که وظیفه تدوین حساب‏ها و صورت‏های مالی مصوب را بر اساس اصول حسابداری و مالی بصورت سالیانه را دارد و باید گزارش حسابرسی را به مجمع ارسال کند، صورت نگرفته و در نتیجه کلیه هزینه‏های انجام شده در فدراسیون در سال منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۰ فاقد وجاهت قانونی است. . تخلف از ماده ۷۸ اساسنامه مستند به بند ۲ از ماده ۷۸ فدراسیون فوتبال در صورتیکه برگزاری مسابقات را به تشکیلات مستقل همانند لیگ واگذار نمایند این واگذاری برگزاری مسابقات طبق قانون تجارت بایستی بر اساس توافق نامه رسمی با جزییات نحوه برگزاری، هزینه‏ها، درآمدها صورت گیرد که در این خصوص علیرغم گذشت یکسال و با توجه به حتی تصویب هیات رییسه چنین توافقی هنوز با سازمان لیگ صورت نگرفته است. ۱۳. تخلف از ماده ۸۷ « شکل حقوقی موقت اساسنامه» علیرغم اینکه براساس این بند رییس فدراسیون بایستی تعامل و هماهنگی‏های لازم را جهت فرآیند دریافت مجوزات از دولت و مجلس پیگیری نماید لیکن مشاور حقوقی رییس فدراسیون بدون هماهنگی و اخذ مجوز از هیات رییسه و تنها با مجوز رییس فدراسیون اقدام به مکاتبات با فیفا و ارسال اطلاعات خلاف واقع نموده است که تبعات سویی در جامعه ایجاد نموده است و همچنین ایشان و مشاورین دیگر رییس فدراسیون در چند مرتبه اقدام به مصاحبه‏های خودسرانه برعلیه مجلس و چندین نماینده محترم نموده که سبب حساسیت حاکمیت و تیرگی رابطه مجلس و فدراسیون فوتبال شده است. ۱۴. تخلف از بند ۱ ماده ۲۷ برگزاری مجمع عمومی سالیانه مجمع عمومی سالیانه باید در طول یکسال برگزار گردد که متاسفانه رییس فدراسیون بدلایل متعدد و از جمله عدم تهیه صورت‏های مالی ‌و عدم شفافیت مالی از برگزاری مجمع سالیانه استنکاف نموده است. ب : تخلف از آیین نامه مالی و معاملاتی فدراسیون فوتبال ۱. تخلف از ماده ۸ « صورت‏های مالی» آیین‏نامه مالی و معاملاتی فدراسیون باستناد ماده ۸ آیین‏نامه مذکور رییس فدراسیون موظف است صورت حساب‏های نهایی فدراسیون شامل: گزارش دریافت و پرداخت‏ها، ترازنامه مالی سالیانه را برای بررسی و تایید هیات رییسه ارائه نماید که رییس فدراسیون از این ماده قانونی که تبعات مالی، حقوقی و قضایی برای فدراسیون دارد استنکاف کرده است. ۲. تخلف از ماده ۹ « دوره‏های تهیه صورت‏های مالی» تهیه و ارایه گزارش و عملکرد مالی نظیر صورت گردش وجوه نقد، ترازنامه، صورت‏های مالی میان دوره‏ای، گزارشات حسابداری و عملکرد طبق استانداردهای حسابداری ایران در پایان هر سال مالی اجباری و از وظایف رییس فدراسیون می‏باشد که نامبرده از این ماده الزام آور قانونی استنکاف و هیات رییسه بدلیل عدم شفافیت مالی در جریان عملکرد مالی، بودجه، درآمد و هزینه‏ها، کمک‏های دریافتی از دولت و نحوه انجام هزینه کردها نمی‏باشد. ۳. تخلف از ماده ۱۰ آیین‏نامه مالی و معاملاتی طبق این بند صورت حساب‏های نهایی فدراسیون همراه با گزارشات ضمیمه آن باید حداکثر تا ظرف ۳ ماه پس از پایان سال مالی (۳۱/۰۴/۱۴۰۰) تهیه و بیست روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع سالیانه در اختیار حسابرسی و بازرس قانونی قرار گیرد. در این خصوص رییس فدراسیون جهت فرآیند انتخاب حسابرس و بازرس قانونی فدراسیون اقدام ننموده است و به تبع آن صورته‏ای مالی منتهی به سال مالی فدراسیون تدوین و ارایه نگردیده است. ۴. تخلف از ماده ۱۲ آیین‏نامه مالی و معاملاتی بودجه پیشنهادی فدراسیون ( بودجه سالیانه) که ارایه آن از الزامات قانونی رییس فدراسیون جهت بررسی و تایید هیات رییسه و تصویب نهایی آن در مجمع می‏باشد در سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۰ تدوین و ارایه نشده است لذا کلیه هزینه‏های انجام شده در طی یک سال بدلیل اخذ مجوزات قانونی فاقد وجاهت قانونی است. ۵. تخلف از ماده ۳۹ آیین‏نامه مالی و معاملاتی رییس فدراسیون منطبق با اساسنامه، قانون تجارت و آیین‏نامه مالی معاملاتی، الزام داشته است که تغییرات مدیران را منطبق با انتخابات مجمع اسفند ۹۹ در آگهی روزنامه رسمی ثبت نماید، لذا حساب‌های بانکی فدراسیون، جهت پرداخت و برداشت بایستی با امضا مجاز ثبت شده در روزنامه رسمی صورت گیرد، که متاسفانه علی الرغم گذشت یکسال از برگزاری انتخابات، این الزام قانونی صورت نگرفته است. ۶. تخلف از ماده ۴۶ « معاملات ارزی» آیین‏نامه مالی و معاملاتی باستناد این بند کلیه معاملات و فعالیت‏های ارزی (دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی) بر اساس دستورالعمل مصوب باید به تصویب هیات رئیسه فدراسیون برسد، که این امر مهم و الزام‏آور به تصویب هیات رئیسه نرسیده است. ج: سایر تخلفات رییس فدراسیون ۱- عدم رعایت ضوابط قانونی، آیین‏نامه ابلاغ سفرهای برون مرزی، شورای اعزام‌های خارج از کشور وزارت ورزش و جوانان، در این خصوص تعداد زیادی از افرادی که ضرورتی نداشته، با تقبل هزینه‏های اعزام به مسابقات برون مرزی « مقدماتی جام‏جهانی » بدون مجوز از شورای اعزام های خارج از کشور صورت گرفته که هزینه‏های زیادی به فدراسیون تحمیل گردیده است. ۲- انجام معاملات شایبه انگیز همانند VAR با شرکت مجهول‏الهویه و جذب اسپانسر البسه تیم ملی با واسطه‏ها و دلال‏ها از جمله حضور شریک تجاری حمید مهرعلی در اینگونه معاملات. ۳- جذب و بکارگیری تعداد زیادی پرسنل، حدودا ۴۰ نفر استخدام جدید در قالب مشاور، دستیار، رسانه و سایر عناوین که ضرورتی به استخدام آن‏ها و تحمیل هزینه‏ها به فدراسیون نبوده است. ۴- اتخاذ تصمیمات مالی و اجرایی توسط دستیاران، مشاوران و افراد غیرسازمانی و ایجاد سمت‏های خارج از چارت سازمانی در تداخل با وظایف کمیته‏ها و دپارتمان‏های مربوطه. ۵- عزل رییس دپارتمان و انتصاب فرد جدید «دپارتمان تیم‏های ملی» بدون اخذ مجوز هیات رییسه. ۶. – عدم رعایت اصل تضاد منافع در معاملات و وقراردادها ازجمله واگذاری نگهداشت هتل اکادمی به شرکای تجاری خود و اقوام نزدیک. ۷- بکارگیری غیر ضروری تعدادی از افراد و خویشاوندان درجه یک خود در قالب مشاور، دستیار و سایر عناوین. ۸- مسیولیت مستقیم در حذف دو تیم پرطرفدار ایران، استقلال و پرسپولیس بواسطه دستور مستقیم به کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‏ای. ۹- دخالت مستقیم مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال و تماس تلفنی با رییس کمیته انضباطی و دستور به رییس کمیته نسبت به اعمال نفوذ در پرونده گل گهر و بازیکن گابنی. ۱۰- عدم ارسال صورت‏های مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۰ ( سال مالی فدراسیون) که منتج به علی الراس شدن عملکرد مالیاتی و جرایم مالیاتی برای فدراسیون می‏گردد. ۱۱- اشاعه خرافه‏پرستی خصوصا ارتباط با فردی معلوم الحال بنام امیر اسکندری که در این خصوص دارای سوء سوابق بوده و این فرد شریک تجاری رییس فدراسیون در شرکت تجاری ثبت شده در مرجع رسمی ثبت شرکت‏ها می‏باشد. د- عدم تعهد و توجه رییس فدراسیون به برنامه راهبردی ارائه شده به مجمع انتخابی ١- تعهد به چابک‏سازی فدراسیون به میزان ٤٠ درصد که علاوه براینکه اجرا نشده، رییس فدراسیون با استخدام تعداد قابل توجه تحت عنوان مشاور. دستیار و سایر عناوین هزینه‏های فدراسیون را افزایش داده است. ضمنا افراد جذب شده عمدتا براساس رابطه و نه ضابطه و نیاز سازمانی می‏باشند که عمدتا این افراد از دوستان و خویشاوندان رییس هستند. ٢- تعهد به جذب حداقل ١٠ میلیون یورو در سال از منابع غیر‏دولتی. ٣- تعهد به ایجاد گشایش مالی با سویس و فیفا در شرایط تحریم جهت آزادسازی منابع مالی قفل شده در فیفا و ای اف سی. ٤- تعهد به تغییر ساختار سازمان لیگ و ثبت شرکت جدید برای برگزاری مسابقات لیگ فوتسال، ساحلی و بانوان. ٥- اختصاص منابع مالی ثابت و پایدار قابل توجه به هیات‏های استان. ٤- احداث ساختمان جدید برای فدراسیون فوتبال ٦- ایجاد واحد سوت‏زنی در زیرمجموعه کمیته اخلاق به منظور مبارزه با فساد و انحراف مالی، اخلاقی و اداری. ٧- تعهد به اجرای اصل شفافیت در همه امور فدراسیون فوتبال. ٨- تعهد به گزارش سالیانه و ادواری از عملکرد مالی، هزینه‏ای در قالب بولتن عملکرد به مجمع فدراسیون. ٩- تعهد به تغییر ساختار کمیته اخلاق و مبارزه جدی با فساد و ارتقا اخلاق در بدنه فوتبال. ١٠- تعهد به شایستگی سالاری بر مبنای تخصص در فدراسیون و جایگزینی شایسته سالاری با رابطه سالاری. ۱١- ساماندهی منابع درآمدی سازمان لیگ و شفاف سازی آن و تقسیم منظم و عادلانه آن به باشگاه‏ها. ۱۲- تعهد به برگزاری بازی‌ها و اردوهای بین المللی باکیفیت و پشتیبانی قوی از تیم‏های ملی کشور، ‌ولیکن به گواه ملی پوشان که در یک پست اینستاگرامی مشترک بیان داشتند ما شاهد ضعیف‏ترین تدارک و پشتیبانی از طرف فدراسیون، با امکانات ناچیز، بدون اردوی تدارکاتی و حتی بدون لباس بوده‏ایم.

بیشتر بخوانید

  • هشدار نشریه ایتالیایی درباره مهدی طارمی

  • خروج 2 عضو غیرقانونی از مرکز ملی فوتبال

  • هرگونه فعالیت بهاروند و مهرعلی غیرقانونی است

251253

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *