قوانین عجیب بارسایی سابق برای شاگردانش!

خاویر ماسکرانو قوانین سفت و سختی برای بازیکنان تیم زیر ۲۰ سال آرژانتین در نظر گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.